Kontakt

TSK svarar på generella frågor om taksäkerhet och taksäkerhetsanordningar. Vi åtar oss inte projekteringsuppdrag eller att utifrån ritning föreslå lösningar för enskilda objekt. I sådana ärenden hänvisar vi till Föreningen Svenska Plåtkonsulter. Observera att TSK inte är mottagare av information gällande vidtagna åtgärder efter förelägganden. Det är samma person/organisation som utfärdade föreläggandet som skall ha beskedet om att bristerna åtgärdats.

Din fråga kan även finnas besvarad i vår FAQ.

info@taksakerhet.se

 

Adress och information

  • Org. Nummer  
  • Adress  
  • Postadress  
  • Telefon  
  • E-post  
  • Personal  
  • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11