Branschstandard för taksäkerhet

Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd m.m. som är avsedda att placeras på tak och vara fastmonterade. I begreppet ingår även säkra arbetsmetoder för takarbete. I vår branschstandard tar vi ett helhetsgrepp för att höja säkerheten vid takarbete.

Taksäkerhetsanordningar har flera funktioner, att förebygga olyckor genom fall eller halkning på tak som är den primära funktionen, samt att skydda taket i sig, d.v.s. att tegelpannor eller annat takbeläggningsmaterial inte ska skadas när taket beträds. Snörasskydd räknas också till kategorin taksäkerhetsanordningar.

Läs vidare om

 

Ladda ner hela ”Branschstandard för taksäkerhet” här

Denna version innefattar hela branschstandarden inklusive beskrivning av arbetsmetoder, riskinventeringar och rekommenderade taksäkerhetsanordningar samt referenser.

Fasta taksäkerhetsanordningar

Denna version är ett utdrag ur branschstandarden som innefattar rekommenderade taksäkerhetsanordningar på alla tak. Utkom oktober 2015

Taksäkerhetsanordningar för tak med solpaneler

Denna version är ett utdrag ur branschstandarden som innefattar särskilda  rekommenderade taksäkerhetsanordningar för tak med solpaneler. Utkom november 2019

 

Adress och information

  • Org. Nummer  
  • Adress  
  • Postadress  
  • Telefon  
  • E-post  
  • Personal  
  • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11