Referenser

I utarbetandet av TSK:s branschstandard för taksäkerhet har nedanstående lagar, förordningar, regler och standarder, utredningar samt övrig litteratur iakttagits.

Lagstiftning
Föreskrift och regler
Standarder
 • SS 83 13 31 – Nockräcke
 • SS 83 13 33 – Räcken kring uppstigningslucka och takfönster – Funktionskrav
 • SS 83 13 34 – Tak- och väggluckor
 • SS 83 13 35 – Snörasskydd – Funktionskrav
 • SS 83 13 40 –  Stegar för fast vertikal montering – Funktionskrav
 • SS 831342:2014 – Glidskydd för lösa stegar – Funktionskrav
 • SS-EN 516:2006 – Gångbryggor, stegplattor och enkelsteg
 • SS-EN 12951:2004 – Takskyddsprodukter – Fast monterade takstegar
 • SS-EN 795 Fallskydd – Förankringsutrustning – Fordringar och provning
 • SS-EN 353-1 Personlig fallskyddsutrustning – Styrt glidlås inklusive förankringslina eller skena – Del 1: Styrt glidlås inklusive förankringsskena
 • SS-EN 354 Personlig fallskyddsutrustning – Kopplingslinor
 • SS-EN 360 Personlig fallskyddsutrustning – Säkerhetsblock
 • SS-EN 361 Personlig fallskyddsutrustning – Helselar
 • SS-EN 131-2:2010 – Stegar – Krav, tester och märkning
 • SS-EN 13374:2013 – Temporära skyddsräckessystem
 • SS-EN 12810-1:2004 Byggnadsställningar – Prefabricerade byggnadsställningar
 • EN 14975:2006 – Stegar- Vindstegar – Krav, märkning och provning
Övrig literatur

 

Adress och information

 • Org. Nummer  
 • Adress  
 • Postadress  
 • Telefon  
 • E-post  
 • Personal  
 • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11