Branschstandard för taksäkerhet

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Taksäkerhetskommittén, TSK, är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer och vi arbetar med att förebygga och minska risken för olycksfall vid takarbeten. Här på taksakerhet.se presenteras TSK:s gemensamma standard för fallskydd på tak. Materialet bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS- standarder och Europeiska standarder.

I branschstandarden för taksäkerhet beskrivs vilka förutsättningar som behövs för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak. Branschstandarden ger därmed en god uppfattning om vilka taksäkerhetsanordningar som bör monteras på taken, det vill säga, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för personligt fallskydd och snörasskydd, med mera för att säkerställa fallskydd på tak.

I branschstandarden förekommer exempel på arbetssituationer och hur dessa kan utföras säkert med hjälp av taksäkerhetsanordningar. Trots detta är standarden inte ett arbetsmiljödokument med rekommenderade arbetsmetoder. Vilken arbetsmetod som skall väljas måste bestämmas i en väl dokumenterad riskanalys där samtliga arbeten analyserats och den arbetsmetod med sammantaget lägst risk skall väljas.

Ladda ner hela ”Branschstandard för taksäkerhet” här

Hela branschstandarden innehåller beskrivning av arbetsmetoder, riskinventeringar och rekommenderade taksäkerhetsanordningar samt referenser.

Fasta taksäkerhetsanordningar

Denna version är ett utdrag ur branschstandarden som innefattar rekommenderade taksäkerhetsanordningar på alla tak. Utkom oktober 2015

Taksäkerhetsanordningar för tak med solpaneler

Denna version är ett utdrag ur- och komplement till branschstandarden från 2015 och innehåller särskilda  rekommenderade taksäkerhetsanordningar för tak med solpaneler. Utkom november 2019

Sök företag

Här kan du söka bland företag vars personal har genomgått vår utbildning från 2015 och därmed är sakkunniga inom Branschstandard för taksäkerhet.

Databasen innehåller för
närvarande 296 företag.

- Eller välj region nedan -

TSK ansvarar inte för att samtliga företag i denna lista har sakkunnig personal. Utbildningsbevisen är personliga och det åligger företagen att själva vid förfrågan verifiera att berörd personal är sakkunnig. Företag vars personal genomgått TSK:s utbildning innan 2015 har ej utbildats med branschstandarden som utgångspunkt och återfinns därför inte i denna lista.

Aktuella kurser

Vi har för närvarande inga kurstillfällen planerade.

Under 2024 har vi planer på lansera en webbutbildning i projektering av taksäkerhet. Vi ber er att ha tålamod och ha koll på denna sida samt www.facebook.com/taksakerhet för uppdateringar gällande kommande kurser.

Kontakt

Observera att TSK inte kan åta sig projekteringsuppdrag eller att utifrån ritning föreslå lösningar för enskilda objekt. I sådana ärenden hänvisar vi till Föreningen Svenska Plåtkonsulter.

TSK är inte heller mottagare av information gällande vidtagna åtgärder efter förelägganden. Det är samma person/organisation som utfärdade föreläggandet som skall ha beskedet om att bristerna åtgärdats.

För uppdateringar, information om nya kurstillfällen mm, följ oss på facebook.com/taksakerhet.

Har du allmänna frågor om taksäkerhet eller
Taksäkerhetkommittén och vår verksamhet,
tveka inte att kontakta oss.

info@taksakerhet.se

 

Adress och information

  • Org. Nummer  
  • Adress  
  • Postadress  
  • Telefon  
  • E-post  
  • Personal  
  • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11