Utbildning i taksäkerhet

Observera! Vi har för närvarande inga kurstillfällen planerade.

Under 2024 har vi planer på lansera en webbutbildning i projektering av taksäkerhet. Vi ber er att ha tålamod och ha koll på denna sida samt www.facebook.com/taksakerhet för uppdateringar gällande kommande kurser.

Kompetensbevis

Sedan 2015 bygger utbildningen ”Taksäkerhetsanordningar” på branschstandarden för taksäkerhet. Branschstandarden bygger i sin tur på föreskrifter från Arbetsmiljöverket och svenska och europeiska standarder för taksäkerhet.

Kursinnehåll

Branschstandard för taksäkerhet, relevanta lagar och föreskrifter, byggregler, rutiner och administration vid kontroll av skyddsanordningar på tak. Utöver detta redovisas även kommande förändringar i nya AMA-Hus och i kommande revideringar av standarder för taksäkerhetsprodukter. Gruppövningar i riskanalys i med redovisning och diskussion. Praktiska övningar med taksäkerhetsprodukter.

Denna utbildning ger mycket viktiga kunskaper för arkitekter och projektörer som projekterar för taksäkerhet, för arbetsgivare och anställda som monterar taksäkerhet eller utför yrkesverksamhet på tak och för fastighetsägare.

I utbildningen tydliggörs säkerhetsfrågor och nya krav för tillträde via vind, markstege, glidskydd, skyddsräcken på tak, snörasskydd, förankringsanordningar för personligt fallskydd, arbetsplattformar på skorsten etc. Kursen kommer att beröra kompletteringsbehov av taksäkerhet på befintliga tak och krav på taksäkerhet på nya tak.

Med start våren 2015 lanserar TSK den nya branschstandarden för takarbete, för att höja säkerheten för de yrkesgrupper som har taket som sin arbetsplats. Standarden redovisar bland annat minimikrav på anordningar och föreslår metoder som gör det möjligt att vara kontinuerligt säkrad vid förflyttning och arbete på tak. Detta krav ställs numera för de som ska utföra byggnads- och anläggningsarbete och takskottning om man inte ska drabbas av sanktionsavgifter (se Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:03).  Även andra yrkesgrupper inklusive fastighetsskötare och sotare berörs av motsvarande högre och tydligare krav från Arbetsmiljöverket.

Sakkunnig i taksäkerhet

När deltagaren genomgått utbildningen med full närvaro och efter avklarat slutprov anses de sakkunniga.
De personer som blir sakkunniga erhåller Sakkunnighetsbevis och plastkort. Företag som har sakkunnig personal blir registrerade och sökbara denna hemsida.

Observera att detta alltså inte är en kurs i att arbeta säkert på tak även om säkra arbetsmetoder berörs i utbildningsinnehållet. Sådana fallskyddsutbildningar ges ofta av samma företag som levererar eller marknadsför fallskyddsutrustning.

 

Adress och information

  • Org. Nummer  
  • Adress  
  • Postadress  
  • Telefon  
  • E-post  
  • Personal  
  • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11