Utbildning i taksäkerhet

Från och med 2015 bygger utbildningen ”Taksäkerhetsanordningar” på branschstandarden för taksäkerhet. Branschstandarden bygger i sin tur på nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket och nya svenska och europeiska standarder för taksäkerhet.

Kompetensbevis

Personer som utbildats i taksäkerhet innan 2015 bör gå om utbildningen för att uppdatera sina kunskaper och få kunskap om den nya branschstandarden. Utbildning efter 2015 är också ett krav för att visas under ”Sök företag” på denna sida.

Kursinnehåll

Branschstandard för taksäkerhet, relevanta lagar och föreskrifter, byggregler, rutiner och administration vid kontroll av skyddsanordningar på tak. Utöver detta redovisas även kommande förändringar i nya AMA-Hus och i kommande revideringar av standarder för taksäkerhetsprodukter. Gruppövningar i riskanalys i med redovisning och diskussion. Praktiska övningar med taksäkerhetsprodukter.

Denna utbildning ger mycket viktiga kunskaper för arkitekter och projektörer som projekterar för taksäkerhet, för arbetsgivare och anställda som monterar taksäkerhet eller utför yrkesverksamhet på tak och för fastighetsägare.

I utbildningen tydliggörs säkerhetsfrågor och nya krav för tillträde via vind, markstege, glidskydd, skyddsräcken på tak, snörasskydd, förankringsanordningar för personligt fallskydd, arbetsplattformar på skorsten etc. Kursen kommer att beröra kompletteringsbehov av taksäkerhet på befintliga tak och krav på taksäkerhet på nya tak.

Med start våren 2015 lanserar TSK den nya branschstandarden för takarbete, för att höja säkerheten för de yrkesgrupper som har taket som sin arbetsplats. Standarden redovisar bland annat minimikrav på anordningar och föreslår metoder som gör det möjligt att vara kontinuerligt säkrad vid förflyttning och arbete på tak. Detta krav ställs numera för de som ska utföra byggnads- och anläggningsarbete och takskottning om man inte ska drabbas av sanktionsavgifter (se AFS 1999:03).  Även andra yrkesgrupper inklusive fastighetsskötare och sotare berörs av motsvarande högre och tydligare krav från Arbetsmiljöverket.

Sakkunnig i taksäkerhet

När deltagaren genomgått utbildningen med full närvaro och efter avklarat slutprov anses de sakkunniga.
De personer som blir sakkunniga erhåller Sakkunnighetsbevis och plastkort. Företag som har sakkunnig personal blir registrerade och sökbara denna hemsida.

Observera att detta alltså inte är en kurs i att arbeta säkert på tak även om säkra arbetsmetoder berörs i utbildningsinnehållet. Sådana fallskyddsutbildningar ges ofta av samma företag som levererar eller marknadsför fallskyddsutrustning.

Utbildning ”Taksäkerhetsanordningar” genomförs av Plåt & Ventföretagen på uppdrag av TSK. För aktuella kursdatum och anmälan, se www.pvforetagen.se

 

Adress och information

  • Org. Nummer  
  • Adress  
  • Postadress  
  • Telefon  
  • E-post  
  • Personal  
  • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11