Taksäkerhetskommittén - TSK

Tillbaka  •   Hjälp  •   Sök  •   Kontakta oss  •  Skriv ut
  Startsida
  Information om TSK
  Aktuella kurser
  Ledamöter i TSK
  Vad är Taksäkerhet?
  Varför Taksäkerhet?
  Vad säger reglerna?
  För fastighetsägaren
  Tillverkare
  Sök företag
  Se upp där nere!


Logga inVarför taksäkerhet?

För att förebygga risker för olycksfall när man går eller arbetar på tak har man från samhällets sida ställt flera krav.

Kraven enligt Bygglagstiftningen gäller fasta takskyddsanordningar. Dessa anordningar skall, om det krävs enligt föreskrifterna, finnas på tak och de skall underhållas så att de inte rostar och att de hela tiden sitter i bärande konstruktion.

De säkerhetsåtgärder som arbetsgivaren ska vidta innan arbeten på tak får utföras samt vad en arbetstagare ska rätta sig efter framgår av Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Krav på fasta skyddsanordningar varierar, beroende på när de är uppförda, byggnadens fasadhöjd och taklutning.

Vilka skyddsanordningar ditt tak ska ha kan du få information om i Boverkets Rapport 2000:1 "Säkerhet på tak". Rapporten är en sammanställning av äldre men fortfarande gällande regler för säkerhet på tak, både när det gäller fasta säkerhetsanordningar och arbete som utförs på tak. Rapporten kan laddas ned från Boverkets bokhandel.w w w . t a k s a k e r h e t . s e
Taksäkerhetskommittén · Box 47235 · 100 74 STOCKHOLM
E-post:
©