Branschstandard för taksäkerhet

Taksäkerhet innebär att på ett säkert sätt kunna beträda och arbeta på tak. Det är en viktig angelägenhet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Taksäkerhetskommittén, TSK, är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer och vi arbetar med att förebygga och minska risken för olycksfall vid takarbeten. Här på taksakerhet.se presenteras TSK:s gemensamma standard för taksäkerhet. Materialet bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS- standarder och Europeiska standarder.

I branschstandarden för taksäkerhet beskrivs tillträdesvägar till tak, förflyttning på tak och fasta arbetsställen på tak. Branschstandarden ger en god uppfattning om vilka taksäkerhetsanordningar som bör monteras på taken, det vill säga, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, vinds- och takluckor, gångbryggor, infästningar för personligt fallskydd och snörasskydd mm.

Ladda ner hela ”Branchstandard för taksäkerhet” här

Denna version innefattar hela branschstandarden inklusive beskrivning av arbetsmetoder, riskinventeringar och rekommenderade taksäkerhetsanordningar samt referenser.

Ladda ner ett utdrag över fasta taksäkerhetsanordningar här

Denna version är ett utdrag ur branschstandarden som innefattar rekommenderade taksäkerhetsanordningar.

Sök företag

Här kan du söka bland företag vars personal har genomgått vår utbildning från 2015 och därmed är sakkunniga inom Branschstandard för taksäkerhet.

Databasen innehåller för
närvarande 0 företag.

- Eller välj region nedan -

För närvarande finns inga sökbara företag eftersom första kurs enligt den nya branschstandarden ännu inte genomförts.

TSK ansvarar inte för att samtliga företag i denna lista har sakkunnig personal. Utbildningsbevisen är personliga och det åligger Företagen att själva vid förfrågan verifiera att berörd personal är sakkunnig. Företag vars personal genomgått TSK:s utbildning innan 2015 har ej utbildats med branschstandarden som utgångspunkt och återfinns därför inte i denna lista. Dessa företag kommer inom kort att återfinnas på annat sätt på denna sida.

Aktuella kurser

TSK:s kurser genomförs i sammarbete med Entreprenörföretagen.
Kurs- och intresseanmälan görs hos
Entreprenörföretagen.se

Boka kurs / Anmäl intresse

Kontakt

Har du frågor om taksäkerhet eller
Taksäkerhetkommittén och vår verksamhet,
tveka inte att kontakta oss.

info@taksakerhet.se 08-762 75 96

 

Address och information

  • Org. Nummer  
  • Adress  
  • Postadress  
  • Telefon  
  • E-post  
  • Personal  
  • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11