Branschstandard för taksäkerhet

Taksäkerhet innebär att på ett säkert sätt kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en viktig angelägenhet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Taksäkerhetskommittén, TSK, är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer och vi arbetar med att förebygga och minska risken för olycksfall vid takarbeten. Här på taksakerhet.se presenteras TSK:s gemensamma standard för taksäkerhet. Materialet bygger på Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS- standarder och Europeiska standarder.

I branschstandarden för taksäkerhet beskrivs vilka förutsättningar som behövs för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak. Branschstandarden ger därmed en god uppfattning om vilka taksäkerhetsanordningar som bör monteras på taken, det vill säga, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för personligt fallskydd och snörasskydd, med mera.

I branschstandarden förekommer exempel på arbetssituationer och hur dessa kan utföras säkert med hjälp av taksäkerhetsanordningar. Trots detta är standarden inte ett arbetsmiljödokument med rekommenderade arbetsmetoder. Vilken arbetsmetod som skall väljas måste bestämmas i en väl dokumenterad riskanalys där samtliga arbeten analyserats och den arbetsmetod med sammantaget lägst risk skall väljas.

Ladda ner hela ”Branchstandard för taksäkerhet” här

Denna version innefattar hela branschstandarden inklusive beskrivning av arbetsmetoder, riskinventeringar och rekommenderade taksäkerhetsanordningar samt referenser.

Ladda ner ett utdrag över fasta taksäkerhetsanordningar här

Denna version är ett utdrag ur branschstandarden som innefattar rekommenderade taksäkerhetsanordningar.

Sök företag

Här kan du söka bland företag vars personal har genomgått vår utbildning från 2015 och därmed är sakkunniga inom Branschstandard för taksäkerhet.

Databasen innehåller för
närvarande 62 företag.

- Eller välj region nedan -

TSK ansvarar inte för att samtliga företag i denna lista har sakkunnig personal. Utbildningsbevisen är personliga och det åligger företagen att själva vid förfrågan verifiera att berörd personal är sakkunnig. Företag vars personal genomgått TSK:s utbildning innan 2015 har ej utbildats med branschstandarden som utgångspunkt och återfinns därför inte i denna lista.

Aktuella kurser

TSK:s kurser genomförs i sammarbete med Entreprenörföretagen.
Kurs- och intresseanmälan görs hos
Entreprenörföretagen.se

Boka kurs / Anmäl intresse

Kontakt

Har du frågor om taksäkerhet eller
Taksäkerhetkommittén och vår verksamhet,
tveka inte att kontakta oss.

info@taksakerhet.se 08-762 75 96

 

Adress och information

  • Org. Nummer  
  • Adress  
  • Postadress  
  • Telefon  
  • E-post  
  • Personal  
  • Webbplats  

Personal

3123
312321

Hitta till oss

11